3رکورد در مدت زمان 0.234ثانیه
    جستجو برای :
    سه عضو مراکز فرهنگی هنری کانون، دیپلم افتخار مسابقه بین‌المللی نقاشی و پوستر «بنیاد صلح و همکاری درخشش سه کودک و نوجوان ایرانی در مسابقه نقاشی اسپانیا از بندر ترکمن موفق به دریافت دیپلم افتخار بخش نقاشی مسابقه بین‌المللی «بنیاد صلح و همکاری» اسپانیا شد
    دختر 6 ساله اهوازی جایزه اول مسابقه بین‌المللی نقاشی و پوستر «بنیاد صلح و همکاری» کشور اسپانیا جایزه اول مسابقه نقاشی اسپانیا، سهم دختر 6 ساله اهوازی ; که جایزه اول (جایزه نقدی 150 یورو) این مسابقه را کسب کرده، 6 کودک و نوجوان عضو مراکز فرهنگی هنری کانون
    ثنا مکاری دختر 8 ساله‌ی ارومیه‌ای جایزه اول مسابقه بین‌المللی نقاشی‌، نقاشی دیواری و پوستر بنیاد دختر 8 ساله‌ی ارومیه‌ای برنده‌ی اول مسابقه‌ی نقاشی اسپانیا بر ثنا مکاری، دو دیپلم افتخار دیگر این مسابقه نیز به ثریا شیرزایی 10 ساله از زاهدان در بخش پوستر و کانون
    • تعداد رکوردها : 3