ارسال به دوستان
کد خبر : 46370
تاریخ انتشار : 1 اسفند 1392 16:10

دومین نشست مجله کودک و نوجوان و خواندن برگزار شد

بیست و هفتمین نشست کتابخانه ی مرجع کانون پرورش فکری کودکان با موضوع مجله های کودک و نوجوان و خواندن با حضور الهه سیاوشیان از اعضا گروه بررسی نشریات شورای کتاب کودک و علی کاشفی خوانساری برگزار شد.

سخنران نخست، الهه سیاوشیان با مروری بر تاریخچه ی فعالیت های شورای کتاب کودک در مورد بررسی وضعیت نشریات کودک و نوجوان گفت که در گذشته نشریات کودک و نوجوان با رویکرد ‍پدیدآورنده محور مورد بررسی قرار می گرفت که در حال حاضر سعی می شود مخاطبان گسترده تری در نظر گرفته شوند و نشریات کودک و نوجوان با دیدگاه والدین محور بررسی می شوند.

پس از آن، به معرفی کوتاهی از معیارهای ارزیابی نشریات، تاثیر نشریات بر کودکان و نوجوان و قالب های مورد استفاده در نشریه پرداخت. او فرهنگ سازی، افزایش دقت و مهارت خلاقیت، برقراری ارتباط اجتماعی کودک و نوجوان، حساس کردن مخاطبان نسبت به خبرهای پیرامون و پرورش رشد هوش های چندگانه را از جمله تاثیرگذاری نشریات بر کودک و نوجوان برشمرد و در معیار ارزیابی به ویژگی های ظاهری و و محتوایی پرداخت و در پایان عنوان کرد با توجه به رشد همه جانبه ی کودک می توان نشریه های خوب را در اختیار کودک قرار داد.

سخنران دوم، علی کاشفی خوانساری در نقد مطبوعات دو رویکرد کل نگر و جزنگر را مورد توجه قرار داد. او در رویکرد کل نگر به حرف خوب زدن و خوب حرف زدن تکیه کرد و عنوان کرد در رویکرد کل نگر یک نشریه باید پیام ارزشمندی داشته باشد و محتوای آن خوب و حرفه ای مطرح شده باشد. در کلیت مسیر و هدف شناسایی می شود و در رویکرد جزنگر جزییات نشریه یعنی ویژگی های ظاهری و محتوای به طور حرفه ای مورد بررسی قرار می گیرد.

او در ارزیابی نشریه های کودک توجه به پیام نشریه و شناسایی مخاطب را مورد توجه قرار داد و گفت که نشریه های کودک به سمت تخصصی شدن حرکت می کنند. او در پایان گفت مطبوعات کودک یک موضوع بین رشته ای است و علوم ارتباطات، ادبیات و تعلیم و تربیت در این حوزه نقش پررنگی دارند و باید نگاه دوسویه ای به مطبوعات شود و برای ارزیابی آن به تعریف مخاطب خاص، پیام خاص آن توجه کرد و با روش های علمی تر در نشریه های کودک صحبت کرد و تحولات اجتماعی و رسانه را در نشریه ها مدنظر قرار داد.

این دومین نشست کتابخانه مرجع کانون درباره نقش مجله کودک و نوجوان در ترویج خواندن بود. در نشست اول زری نعیمی و مناف یحیی پور صحبت کردند.

نشست های کتابخانه ی مرجع روزهای دوشنبه آخر هر ماه برگزار می شود.
 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :