ارسال به دوستان
کد خبر : 8985
تاریخ انتشار : 24 خرداد 1391 10:16

بیایید به کار کودکان پایان ببخشیم!

بیایید به کار کودکان پایان ببخشیم!

"حقوق بشر و عدالت اجتماعی... بیایید به کار کودکان پایان ببخشیم!" شعاری است که سازمان جهانی کار به مناسبت این روز منتشر کرده است.


۲۳خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودکان می باشد. 

"حقوق بشر و عدالت اجتماعی... بیایید به کار کودکان پایان ببخشیم!" شعاری است که سازمان جهانی کار به مناسبت این روز منتشر کرده است. امسال در روز جهانی مبارزه با کار کودکان بر اصول بنیادین حقوق بشر تاکید شده است و این که همه کودکان باید در برابر تن دادن به کار حفاظت شوند. 

در سال ۲۰۱۰ جامعه جهانی یک برنامه جهانی برای ریشه کن کردن بدترین انواع کار کودکان تا سال ۲۰۱۶ تهیه کرده بود. در این برنامه، کار کودکان به عنوان مانعی برای رعایت حقوق کودکان و سدی در راه رشد و توسعه جهانی قلمداد شده بود. 

شعار امسال روز جهانی مبارزه با کودکان، کاری که برای رسیدن به این هدف در سال ۲۰۱۶ باید انجام شود را برجسته می کند. پیمان نامه های سازمان جهانی کار، تلاش می کنند تا کودکان را از اجبار برای کار کردن  برهانند. سازمان جهانی کار امیدوار است تا با همکاری دیگر نهادها و سازمان های مربوط به کار کودکان و سازمان های حقوق بشری، قانون گذاران در هر کشور را به سوی تصویب قوانین مربوط به رعایت حقوق کودکان هدایت کند.

                           

بر اساس تازه ترین آمار سازمان جهانی کار، اکنون ۲۱۵ میلیون کودک در جهان درگیر کار هستند. این در حالی است که بیش از نیمی از این کودکان با بدترین انواع کار کودکان درگیرند. بر اساس دیدگاه دست اندرکاران سازمان جهانی کار و کوشندگان حقوق کودک، باید شرایطی فراهم شود تا این کودکان بتوانند از آموزش و پرورش برخوردار شوند. آموزش و پرورش کلید رهایی این کودکان، خانواده و جامعه آن ها از چرخه پایان ناپذیر فقر است. 

کودکانی که به کارهای سخت و خطرناک می پردازند با خطر آسیب های فیزیکی، روانی و حتی اخلاقی روبه رو هستند که می تواند آثار دراز مدتی بر زندگی آن ها برجا بگذارد و آن را به ویرانی بکشاند.

امسال دهمین سال گرامی داشت روز جهانی مبارزه با کار کودکان نیز هست. یان سوماویا، دبیرکل سازمان جهانی کار، در پیام خود به مناسبت روز جهانی کار گفته که "باید مبارزه با کار کودکان را جدی بگیریم و تسلیم نشویم. امروز، نسبت به ۱۰ سال پیش ۳۰ میلیون کودک کار کمتر در جهان داریم. این کاهش بیشتر درباره کودکان خردسال و به ویژه دختران اتفاق افتاده است."

                                 

امسال، سازمان بین المللی آموزش (Education International) به سازمان جهانی کار پیوسته و برنامه یک ساعت مبارزه با کار کودکان را ترتیب داده است. در این برنامه، فعالیت های ترویجی در مبارزه با کار کودکان پیشنهاد شده است. مخاطب این فعالیت ها دانش آمزوان مدرسه ها هستند. انجمن های آموزگاران در کشورهای مختلف می توانند این فعالیت ها را با دانش آموزان خود اجرا کنند. 

سازمان جهانی کار، به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان در سال ۲۰۱۲، دولت های کشورهای مختلف را به اجرای این موارد فراخوانده است:

  • تصویب پیمان نامه های سازمان جهانی کار در ارتباط با کار کودکان
  • برنامه ها و سیاست های ملی برای برداشتن گام های موثر در ریشه کن کردن کار کودکان
  • تلاش برای گسترش جنبش جهانی در مبارزه با کار کودکان

 

منبع: کتابک


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :